תנאי שימוש

אין לעשות שימוש מסחרי בכתבות המופיעות באתר 'הומאופתיה קלאסית' זה וכמו כן אין להפיץ אותן בתמורה או שלא בתמורה, ללא אישור בכתב ממחבר הכתבות באתר זה ובכך לפגוע בזכויות היוצרים של מחבר הכתבות הנ"ל. העתקת התוכן של כתבות אלה ללא ציון מפורש של שמו של מחבר הכתבה וכתובת  האתר 'הומאופתיה קלאסית' או השמטת שמו במכוון , אסורה בתכלית. כמו כן אין לעשות שימוש בכתבות אלה למצגות או להרצאות שבהם נמחק או נשמט במכוון או שלא במכוון, שמו של מחבר הכתבה או שם האתר 'הומאופתיה קלאסית,, פעולות כנ"ל עלולות לגרור תביעה משפטית בגין ניצול לא חוקי של קניין רוחני

אין לראות בתוכנו של אתר הומאופתיה קלאסית  זה או בתוכנם של הכתבות המופיעות בו משום תחליף לטיפול רפואי קונבנציונלי או טיפול הומאופתיה או משום המלצה לדרך טיפול או למניעת טיפול קיים קונבנציונלי או טיפול הומאופתיה. טיפול הומאופתיה או קונבנציונלי עצמי על בסיס תוכנו של האתר או כתבותיו יהיה על אחריותו הבלעדית של הקורא המטפל.

צרו קשר

האתר נבנה ועוצב ע"י אדאקטיב

צור קשר
close slider

צרו קשר